" Powtarzaj...:zostałem powołany; nie było lepszych?" (Z. Herbert)

Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA  VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   23.02.2020  rozankiparafia.pl.tl

 

  (Kpł 19, 1-2. 17-18)  Pan powiedział do Mojżesza: «Przemów do całej społeczności Izraelitów i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!
Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie ponieść winy z jego powodu. Nie będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan!»

 

 

 

Na pewno „łapiesz się” niejednokrotnie na tym, że …wymagania Boga względem człowieka są – mówiąc delikatnie- „oderwane od rzeczywistości” ; TEJ rzeczywistości ..  Bo człowiek żyjący w realiach świata , gdzie jeden drugiego mało w łyżce wody nie utopi, gdzie człowiek na drugiego człowieka donosi, kopie pod nim dołki , „dyplomatycznie milczy” by się nie narazić mimo, że widzi potężne niesprawiedliwości i przekręty, gdzie chęć odwetu i zemsty aż pali człowieka  - taki człowiek- żyjący w TAKICH realiach, gdy czyta i słyszy Boże Zalecenia jak te powyżej  - to na pierwszy rzut oka – jest przekonany, że to zalecenia nierealne, niedorzeczne i niemożliwe do zastosowania w życiu .

 

Ale warto pamiętać, że jak Bóg do czegoś namawia, zaprasza- to daje też światłe oczy serca i podpowiada jak to zrobić ? Na pewno to zauważysz także w swoim życiu ?

 

 

 (1 Kor 3, 16-23)  Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: «On udaremnia zamysły przebiegłych» lub także: «Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców».
Niech się przeto nie chełpi nikt z powodu ludzi! Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe, wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus – Boga..

 

Wielu z nas pamięta sytuację z własnego domu i młodości, kiedy to wysyłając dziecko do szkoły- rodzice wręcz nakazywali „słuchać nauczyciela” – i kiedy okazywało się na „wywiadówce”, że ktoś tam nauczycielowi przeszkadzał, czy nie wykonywał poleceń – to jeszcze musiał się liczyć z tym, że w domu rodzice …”poprawią burę otrzymaną od nauczyciela” . Potem ktoś (przypadek ? ) wymyślił, że to ..”rodzice maja mieć największy wpływ na sposób funkcjonowania szkoły” – i się zaczęło : roszczenia niektórych rodziców, ich „wymagania”, żądania, domaganie się takich czy innych zachowań nauczycieli i dyrekcji szkoły- a przy tym niekiedy „ślepe zapatrzenie w mądrość swojego dziecka”. Straszenie wizytą w Kuratorium, nagłośnieniem w mediach – a wiadomo- media chętnie „kupią” każdego news’a byle był pikantny i zajmujący uwagę ! Znam ze swojej szkolnej kariery (uczę w szkole już 29 lat!) sytuacje gdy dawny uczeń – zapamiętany jako totalny leń, abnegat, leser i kombinator – teraz , gdy jego dziecko już chodzi do szkoły – wydzwania co parę dni do szkoły „żądając, domagając się i zwracając uwagę na „błędy nauczycieli i szkoły”. Paranoja ; „niósł ślepy kulawego ..”

 

Czasem warto uznać się za „głupiego” by posiąść mądrość . Tylko problem w tym, że głupi tego nie zrozumie

 

 

 

( Mt 5, 38-48Jezus powiedział do swoich uczniów:

«Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził.
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski».

 

 

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii, to swoista „kontynuacja” sprzed tygodnia : Jezus stawia siebie i Swojego Ojca ponad zwyczajem, przyzwyczajeniem, nawykiem człowieka. Mówi – „to Bóg ustala reguły- a nie media, trend czy aktualna moda”!


Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)