" Powtarzaj...:zostałem powołany; nie było lepszych?" (Z. Herbert)

Czytania i komentarze na niedzielę

Na czas wakacji Czytania i Komentarze są zawieszone  

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)