Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA   UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY  ŚW.   7.06.2020  rozankiparafia.pl.tl

  (Wj 34, 4b-6. 8-9)  Mojżesz, wstawszy rano, wstąpił na górę, jak mu nakazał Pan, i wziął do rąk tablice kamienne.
A Pan zstąpił w obłoku, i Mojżesz zatrzymał się koło Niego, i wypowiedział imię Pana. Przeszedł Pan przed jego oczyma i wołał: «Pan, Pan, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność».
Natychmiast Mojżesz skłonił się aż do ziemi i oddał pokłon, mówiąc: «Jeśli darzysz mnie życzliwością, Panie, to proszę, niech pójdzie Pan pośród nas. Jest to wprawdzie lud o twardym karku, ale przebaczysz nasze winy i nasze grzechy, a uczynisz nas swoim dziedzictwem».

Mojżesz wypowiada „imię” Boga ..i Ten mówi do niego … Niesamowite !
Dziś , ludzie „postępowi” , próbujący pogodzić swoje liberalne i lekkie  życie z wymaganiami Boga – bardzo często lansują wygodną tezę, że „Bóg to w sumie ..JAKIŚ duch przenikający wszystko, może być powietrzem, wodą , chmurami- nie jest osobowy i właściwie wszyscy w Niego wierzymy, bez względu na to jak żyjemy, czy przyjmujemy sakramenty, itd.” ..

Niebezpiecznie „pachnie mi” takie definiowanie Boga …wolnomularstwem czyli masonerią. Te same założenia i te same tezy .. Skutki …historia już niestety zna

 

 ( 2 Kor 13, 11-13)  Bracia, radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu, bądźcie jednomyślni, pokój zachowujcie, a Bóg miłości i pokoju będzie z wami.
Pozdrówcie się nawzajem świętym pocałunkiem! Pozdrawiają was wszyscy święci.

Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!

Pozdrawiają was wszyscy święci … Jak to brzmi pięknie ? Trzeba jednak wiedzieć , że w tym czasie, gdy św. Paweł pisze te słowa – „świętymi” nazywano wierzących w Chrystusa; nie chrześcijanie, katolicy, wierzący – ale właśnie święci . Dziś tym terminem obdarzamy dusze tych, którzy odeszli z tego świata i dostąpili już łaski życia wiecznego w niebie . Ale tamto – historyczne – określenie niech pozostanie dla nas … podpowiedzią i ukierunkowaniem życia ?

 

 

(J 3, 16-18)  Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

 

Jezus  wypowiada te pouczenie do Nikodema- dostojnika żydowskiego , który z jednej strony jest bardzo zaciekawiony i ujęty nauczaniem Chrystusa – ale z drugiej strony – boi się  swoich współbraci ;  dlatego udaje się do Jezusa …w środku nocy, pod osłoną ciemności- prawdopodobnie wybudzając Mistrza ze snu .  Potem – już po śmierci Jezusa – ten sam Nikodem idzie do Piłata prosić o wydanie ciała . Widać – tamta nocna chwila rozmowy z Jezusem doprowadziła do wzrostu odwagi i pewności, że jego Rozmówca jest zapowiadanym Mesjaszem  .

 

 

Każda rozmowa z Jezusem jest wartością dodaną dla Ciebie czytelniku ; warto z Nim rozmawiać nie tylko rano i wieczorem ?

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)