" Powtarzaj...:zostałem powołany; nie było lepszych?" (Z. Herbert)

Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA   NIEDZIELĘ TRÓJCY  ŚW. 27.05.2018   www.rozankiparafia.pl.tl

 

(Pwt 4, 32-34. 39-40)  Mojżesz tak powiedział do ludu:

«Zapytaj dawnych czasów, które były przed tobą, zaczynając od dnia, w którym Bóg stworzył człowieka na ziemi, zapytaj od jednego krańca niebios do drugiego, czy nastąpiło tak wielkie wydarzenie jak to lub czy słyszano o czymś podobnym? Czy słyszał jakiś naród głos Boży z ognia, jak ty słyszałeś, i pozostał żywy? Czy usiłował Bóg przyjść i wybrać sobie jeden naród spośród innych narodów przez doświadczenia, znaki, cuda i wojny, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem, dziełami przerażającymi, jak to wszystko, co tobie uczynił Pan, Bóg twój, w Egipcie na twoich oczach?

Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam tobie wypełniać; by dobrze ci się wiodło i twym synom po tobie; byś przedłużył swe dni na ziemi, którą na zawsze daje ci Pan, Bóg twój»..

 

 Gdyby słowo „rewolucja” mogło pasować do sposobu pojmowania obecności Boga.. to  byłoby to właściwe określenie zmiany , jaką niosła ze sobą obecność  - a dokładniej – odkrywanie Boga w Trójcy Jedynego . Do tej pory, wszelkie „bóstwa” miały w sobie swoista mieszankę cech ludzkich i wyobrażeń , popartych posągami, strachem i grozą . Zresztą – właśnie w sposób taki podobny do „bóstw”  zaczyna się zjawiać w mentalności ludzkiej Stwórca świata ; groza Potopu, moc zwycięstwa nad Morzem Czerwonym  poprzedzona „zmaganiem” z Faraonem i jego czarnoksiężnikami  - to wszystko było jakby momentem wejścia w mentalność człowieka, który inaczej by nie uwierzył w to, że Bóg istnieje, działa , czuwa nad światem ..

 

Ale ten „odkrywany” Bóg – posiada i objawia   człowiekowi także inne, zupełnie „nie pasujące” cechy : miłość, tęsknotę, troskliwość, i zabieganie o człowieka, o jego duszę . A to już na „rynku bóstw i wierzeń” zupełnie coś nowego, nieznanego- bo uważanego za oznaki słabości właściwej tylko człowiekowi ?

 

 (Rz 8, 14-17)  Bracia:
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!»

Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa; skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale.

 

Piękna pieśń kościelna , która powstała przy okazji Światowych Dni Młodych w Częstochowie „ Abba Ojcze..” – mało komu przywodzi na myśl znaczenie samego określenia „Abba” ( pomijamy w tym momencie słynny szwedzki zespół muzyczny ? ) Otóż biblijne określenie „Abba” jest wyrażeniem Boga Ojca – nie jako „odległego, majestatycznego władcy” – lecz jako kogoś , kogo w relacjach ludzkich nazwalibyśmy …”TATUSIU”. Niby to samo co tato, ojciec- a jednak z potężnym ładunkiem cech troskliwego tatusia, dla którego jesteś córeczką , synkiem …kochaną córeczką, kochanym synkiem ?

 

(J Mt 28, 16-20)
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Tak bardzo mechanicznie niekiedy wypowiadamy ową prawdę naszej wiary – swoisty „wyróżnik” Boga -OJCA- SYNA I DUCHA ŚW. Czyniąc znak krzyża na rozpoczęcie Mszy św., czy w naszych modlitwach osobistych – może nieświadomie – ale czynimy wyznanie wiary  w Boga w trzech Osobach ?


 

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)