" Powtarzaj...:zostałem powołany; nie było lepszych?" (Z. Herbert)

Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA  II NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ  19.01.2020  rozankiparafia.pl.tl

 

 ( (Iz 49, 3. 5-6)  Pan rzekł do mnie: "Ty jesteś sługą moim, Izraelu, w tobie się rozsławię". Wsławiłem się w oczach Pana, Bóg mój stał się moją siłą. A teraz przemówił Pan, który mnie ukształtował od urodzenia na swego Sługę, bym nawrócił do Niego Jakuba i zgromadził Mu Izraela. A mówił: "To zbyt mało, iż jesteś Mi Sługą dla podźwignięcia pokoleń Jakuba i sprowadzenia ocalałych z Izraela! Ustanowię cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi".

 

 

 

Gdyby takie „wezwanie” – do tego , że będzie się „Bożym narzędziem do podźwignięcia innych i sprowadzania zabłąkanych w wirze świata” wiązało się z ..byciem podziwianym i lubianym przez wszystkich – to chętnych nie zabraknie. Ale gdy (niestety) powiązane jest ze zmaganiem, walką z oportunistami, byciem często „nielubianym” i zwalczanym – wyśmianym i posądzanym o złe intencje – to owa propozycja od Pana …już nie każdemu w smak

 

 

 (1 Kor 1, 1-3)  Paweł, z woli Bożej powołany na apostoła Jezusa Chrystusa, i Sostenes, brat, do Kościoła Bożego w Koryncie, do tych, którzy zostali uświęceni w Jezusie Chrystusie i powołani do świętości wespół ze wszystkimi, co na każdym miejscu wzywają imienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, ich i naszego Pana. Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa Chrystusa!

 

Paweł pisze List do pierwszych chrześcijan w Koryncie ; i w nagłówku – który właśnie przeczytaliśmy – zwraca się do nich jako do „uświęconych i powołanych” .  Ty – drogi czytelniku  - odczytaj także dla siebie samego , osobiście to pozdrowienie : tez jesteś uświęcony (przez chrzest, spowiedź, Komunię św., sakrament małżeństwa), i też jesteś powołany – by swoim życiem i uświęceniem dzielić się z innymi ? Powodzenia ?  

 

( J 1, 29-34)Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: «Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi».
Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: „Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym».

 

 

 

Można kogoś znać wiele lat, i dopiero w jakimś momencie zauważyć, że ów człowiek jest nie tylko „przypadkowym osobnikiem spotkanym w życiu”, ale jakimś znakiem od Boga dla przekazania (pokazania)  Jego wartości, oblicza czy Miłosierdzia .  Niekiedy dopiero po śmierci takiego człowieka , robiąc sobie jakąś refleksję życiową zauważamy, że właśnie ten człowiek (albo ci ludzie) był swoistym „Bożym listem” dla mnie , że przez niego nauczyłem się jakiegoś ważnego przesłania, nabrałem innego podejścia do życia .

 

Gdy wstąpiłem do seminarium 31 lat temu poznałem księdza Edwarda Dajczaka -naszego ojca duchownego .Jego determinacja w próbach formowania nas – młodych kleryków  - niekiedy aż irytowała, złościła , była powodem buntu. Rok później został biskupem i następnie rektorem seminarium . I znów nieustępliwie – nie bacząc na nasze kleryckie „niezadowolenie” starał się przygotowywać „kapłanów na jutro” , na dziwne czasy , które miały nadejść . Nie zawsze to rozumieliśmy, niekiedy wręcz generował w nas złość czy zwykły oportunizm .

 

Dziś  - gdy „dziwne czasy” dominują w każdym wymiarze – wiem , że to był taki „Jan Chrzciciel” mojego kapłaństwa .

 

W powyższym fragmencie – kuzyn Jezusa mówi o Nim : „ja Go wcześniej nie znałem” . Pewnie znał Go jako ..członka swojej rodziny- ale w pewnym momencie – za sprawą Ducha św. – zobaczył w Nim oczekiwanego Mesjasza.

 

Ty też masz w swoim życiu takich ludzi – „posłanych przez Boga” . Rozejrzyj się …


Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)