Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE  NA II NIEDZIELĘ ADWENTU 9.12.2018 www.rozankiparafia.pl.tl

 

(Ba 5, 1-9)  Odłóż, Jeruzalem, szatę smutku i utrapienia swego, a przywdziej wspaniałe szaty chwały, dane ci na zawsze przez Pana. Przyoblecz się w płaszcz sprawiedliwości pochodzącej od Boga, włóż na głowę swą koronę chwały Przedwiecznego! albowiem Bóg chce pokazać wspaniałość twoją wszystkiemu, co jest pod niebem. imię twe u Boga na wieki będzie nazwane: «Pokój sprawiedliwości i chwała pobożności».

Podnieś się, Jeruzalem! Stań na miejscu wysokim, spojrzyj na wschód, zobacz twe dzieci, zgromadzone na słowo Świętego od wschodu słońca aż do zachodu, rozradowane, że Bóg o nich pamiętał. Wyszli od ciebie pieszo, pędzeni przez wrogów, a Bóg przyprowadzi ich niesionych z chwałą, jakby na tronie królewskim. Albowiem postanowił Bóg zniżyć każdą górę wysoką, pagórki odwieczne, doły zasypać do zrównania z ziemią, aby bezpiecznie mógł kroczyć Izrael w chwale Pana.
Na rozkaz Pana lasy i drzewa pachnące ocieniać będą Izraela. Z radością bowiem poprowadzi Bóg Izraela do światła swej chwały z właściwą sobie sprawiedliwością i miłosierdziem.

 

 A po nocy przychodzi dzień, a po burzy spokój .. To z jakiejś piosenki . A z życia ? Zauważ, że po poniżeniu jakie Cię spotkało – w jakimś niedługim czasie przychodzi wywyższenie. Po zmartwieniu, jakiego doświadczyłaś  - przychodzi pocieszenie, czasem z najmniej spodziewanej strony . Po czarnych myślach, które kłębiły się w Tobie- przychodzi promyk światełka, rozjaśnienie, nadzieja..

 

Swoisty stabilizator w dłoniach Boga, by człowiek Jego się trzymający – nie utracił wiary w sens dobra, które czyni . By się nie załamał .

 

W chwilach „czarnych” pamiętać chwile radosne, do nich wracać, nimi zapełniać myśli przed snem . To ratunek przed depresją myśli i życia ..

 

(Flp 1, 4-6. 8-11) Bracia:
Zawsze, w każdej modlitwie, z radością zanoszę prośbę za was wszystkich – z powodu waszego udziału w szerzeniu Ewangelii od pierwszego dnia aż do chwili obecnej. Mam właśnie ufność, że Ten, który zapoczątkował w was dobre dzieło, dokończy go do dnia Chrystusa Jezusa. Albowiem Bóg jest mi świadkiem, jak gorąco tęsknię za wami wszystkimi ożywiony miłością Chrystusa Jezusa.

A modlę się o to, by miłość wasza doskonaliła się coraz bardziej i bardziej w głębszym poznaniu i wszelkim wyczuciu dla oceny tego, co lepsze, abyście byli czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa, napełnieni plonem sprawiedliwości, który przynosimy przez Jezusa Chrystusa, na chwałę i cześć Boga.

 

Tego co lepsze … Czasem mówimy o sobie, lub o innych , że „w sumie to dobry człowiek”. Adwent, dobrze przeżyty daje szansę, by na tym się nie zatrzymać . By iść choćby kroczek dalej .

 

Tak sobie pomyślałem o miejscach (coraz mniej takich ☹ ) gdzie Roraty są odprawiane o 6.00 rano . To nie żart , są takie miejsca. (jako dziecko chodziłem właśnie na 6.00 rano z lampionem ) . Już samo wstanie o tak wczesnej godzinie, decyzja pójścia na tak „egzotyczną” Mszę św. – dawała człowiekowi poczucie „stawania się lepszym”; bo coś pokonałem.. niechęć, zaspanie, zimno poranka.. Może by tak zrobić takie Roraty -choć raz o 6.00  ? Biedni parafianie- ale chyba zrobię ?

 

(J 18, 33b-37)  Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni.
Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: «Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże».

 

  Święty Łukasz poza relacjonowaniem tego co mówił i co czynił Jezus, stara się umiejscowić owe wydarzenia w konkretnej przestrzeni historycznej i terytorialnej . Może tylko dla porządku relacji, ale może także dla podpowiedzi, że każde miejsce, każdy czas jest dobry dla Boga by działać .Znam ludzi, którzy wciąż szukają tzw. Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie, przemieszczają się po różnych sanktuariach, idą na rekolekcje tylko wtedy gdy znany medialnie kaznodzieja ma się pojawić ..  A tymczasem  miejscem działania z mocą dla Boga mogą być : Różanki, Ciosaniec, Świętno, Wilcze, Santoczno, Rybakowo, Zdroisko, Wojcieszyce, Kargowa, Irlandia, Gorzów, Zielona Góra, Warszawa, Wrocław, Pniewy, Poznań, Obra Dolna czy nawet Pcim ?  Serio, serio ..  


 

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)