" Powtarzaj...:zostałem powołany; nie było lepszych?" (Z. Herbert)

Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 19.05.2019   www.rozankiparafia.pl.tl

 

 

( Dz 14, 21 - 27)

Paweł i Barnaba wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii, umacniając dusze uczniów, zachęcając do wytrwania w wierze, «bo przez wiele ucisków trzeba nam wejść do królestwa Bożego». Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
Potem przeszli przez Pizydię i przybyli do Pamfilii. Głosili słowo w Perge, zeszli do Attalii, a stąd odpłynęli do Antiochii, gdzie za łaską Bożą zostali przeznaczeni do dzieła, które wykonali.
Kiedy przybyli i zebrali miejscowy Kościół, opowiedzieli, jak wiele Bóg przez nich zdziałał i jak otworzył poganom podwoje wiary.

 

 

 

Jednego można zazdrościć Apostołom Pierwotnego Kościoła; ludzie, do których przybywali nie byli tak roszczeniowi, tak szukający „dziury w całym” i okazji do dokuczenia .

 

Dziś – jakże wielka liczba ludzi – niemalże nie przeżyje tygodnia (niektórzy dnia!) jeśli na kogoś nie naskarżą, nie dokuczą komuś, nagle wszyscy stali się ekspertami we wszystkich dziedzinach,  najlepiej wiedzą i mają najlepsze rozwiązania ..

 

Wczoraj przeczytałem , że w Australii wykluczono reprezentanta tego kraju z drużyny narodowej , bo ..cytował Pismo św.

 

Czyli gdyby Jezus dziś chodził po świecie-  na 100 %   byłby atakowany, pisano by skargi, podczas Jego wystąpień na pewno by ktoś „buczał” albo polemizował ..

 

Co się porobiło z ludźmi ? ..

 

 (Ap 21, 1 - 5)   Ja, Jan, ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły, i morza już nie ma.
I Miasto Święte – Jeruzalem Nowe ujrzałem zstępujące z nieba od Boga, przystrojone jak oblubienica zdobna w klejnoty dla swego męża. I usłyszałem donośny głos mówiący od tronu: «Oto przybytek Boga z ludźmi: i zamieszka wraz z nimi, i będą oni Jego ludem, a On będzie „Bogiem z nimi”. I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły».
I rzekł Zasiadający na tronie: «Oto czynię wszystko nowe

 

W kontekście poprzedniego czytania, można zupełnie inaczej spojrzeć na przedstawiony kolejny fragment Apokalipsy;  zapowiedź „nowej ziemi i nowego nieba” to może być także i ten stan, kiedy człowiek zostanie uwolniony od nawału trosk, od ogromu cierpienia, głupoty, stresów, niegodziwości ludzkiej …  Może to właśnie oznacza ten fragment z Pierwszego Czytania , że „przez wiele ucisków trzeba nam wejść do Królestwa Bożego” ?

 

Podobno wielu ludzi popełniających samobójstwo tak sobie właśnie tłumaczy ten desperacki krok; uwolnić się od wszystkich ciężarów .. Tylko że odbierając sobie samym dar życia ,raczej na pewno  dokładają sobie kolejnych cierpień , wobec których te dotychczasowe  to zaledwie ułamek mały

 

Kiedy człowiek niesie bardzo ciężki przedmiot, bagaż, czy ładunek – to kiedy go w końcu odstawi – czuje ogromna ulgę .

 

Panie ..zabieraj niekiedy te ładunki, które nas przygniatają nazbyt silnie… Proszę..

 

(J 13, 31-33a. 34-35) Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy.
Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

Każde czasy, każdy człowiek  i każde dobre dzieło maja swojego „Judasza”. I każdy z nich ma swoje „5 minut” radości ze zdobytych srebrników . Jednak owe 5 minut szybko zamieniają się w gorycz uświadomienia sobie „co ja narobiłem !?”

 

A Jezus zostaje na zawsze; niekiedy go biją, plują na Niego, donoszą do Piłata, wykrzykują i knują .. Ale ostatecznie to On zostaje, a Judasz przepada.

 

Warto pamiętać ..  

 

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)