Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA   XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   28.06.2020  rozankiparafia.pl.tl

  (2 Krl 4, 8-12.14-16)

Pewnego dnia Elizeusz przechodził przez Szunem. Była tam kobieta bogata, która zawsze nakłaniała go do spożycia posiłku. Ilekroć więc przechodził, udawał się tam, by spożyć posiłek. Powiedziała ona do swego męża: «Oto jestem przekonana, że świętym mężem Bożym jest ten, który ciągle do nas przychodzi. Przygotujmy mały pokój na górze, obmurowany, i wstawmy tam dla niego łóżko, stół, krzesło i lampę. Kiedy przyjdzie do nas, to tam się uda».

Gdy więc pewnego dnia Elizeusz tam przyszedł, udał się na górę i tam ułożył się do snu. I powiedział do Gechaziego, swojego sługi: «Co można uczynić dla tej kobiety?» Odpowiedział Gechazi: «Niestety, ona nie ma syna, a mąż jej jest stary». Rzekł więc: «Zawołaj ją!» Zawołał ją i stanęła przed wejściem. I powiedział: «O tej porze za rok będziesz pieściła syna».
 

 

W tak prosty i przystępny sposób autor starotestamentalny pokazuje ..że warto przyjmować Boga w swoim domu . Wszak Elizeusz jest tu „przedstawicielem” Boga, który owym ostatnim zdaniem „odpłaca” za wierność i gościnę .

Kiedy mówimy komuś „Bóg zapłać” – to nawet jeśli traktujemy to jako wyświechtany slogan- starajmy się by w naszych ustach zabrzmiało to jako – prawdziwe pragnienie  tego, by Bóg doświadczył dobrem tego , komu to mówimy ..
Każdemu , komu winienem wdzięczność za cokolwiek dla mnie uczynionego – serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ”
?

 

 

 ( Rz 6, 3-4. 8-11)  Bracia:
My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nim również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.

Jest taki czas wżyciu człowieka , kiedy grzech – obojętnie jakiej natury- jest przez nas traktowany jako „obrażenie Boga”, złamanie jakiejś bariery, narozrabianie … Ale wraz z rozwojem duchowym dochodzimy do takiego spojrzenia na grzech- jak właśnie opisuje św. Paweł : że grzech to przestrzeń, która czyni człowieka mniej podatnym na odbiór Bożego przesłania, znieczula nas na prawdziwe dobro, nie pozwala ucieszyć się darami od Boga, zaciemnia Jego niesamowite i wszechstronne działanie na świat ..

Konkluzja: jestem pewien, że gdyby każdy z tych, którzy drwią z Boga, ośmieszają wiarę i szydzą z religii – skorzystał ze szczerej spowiedzi – choćby jednorazowo- mielibyśmy cud wzrostu wiary i szacunku wobec Boga; bo szczera spowiedź – choćby dla samego Judasza- zawsze jest wzmocnieniem tego co najpiękniejsze w człowieku i umniejszeniem bólu i doznanych krzywd .. zawsze ??

(Mt 10, 37-42)  Jezus powiedział do swoich apostołów:

«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.

Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.

Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

 

Pozornie – można odebrać powyższy fragment jako …”wpychanie się „ (przepraszam za słowo ) Pana Boga ze swoją Miłością przed rodziców, dzieci prace, pasję, styl życia .. Mogliby nawet niektórzy powiedzieć, że Bóg jest taki nachalny , wręcz niegrzeczny w tym stawianiu Siebie na pierwszym miejscu .. Ale On wie co mówi; ma świadomość, że jeśli wszystkie nasze relacje z innymi ludźmi będziemy opierali na Bożych zasadach i prawach- to wszystko to co czynimy będzie owocowało .

 

Jeśli mama mówi do dziecka – zanim zajmiesz się zjedzeniem słodyczy i kolejnej porcji chipsów – zjedz najpierw obiad, bo inaczej Twój żołądek będzie reagował niechęcią do obiadu, bo łakocie zapełnią jego wnętrze – to nie znaczy, że mama nam wciska nachalnie swój obiad, ale wie, że jest to znacznie bardziej zdrowe dla dziecka . Warto jej zaufać ?

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)