Intencje Mszalne

I n t e n c j e  M s z a l n e   20 - 25.02.2018

          

Wtorek 20 lutego

 18.00 (Różanki) -

 

Środa 21 lutego  

18.00 (Różanki)  -

 

 Czwartek 22 lutego    

18.00 (Różanki) -

                                                                  

Piątek 23 lutego

16.00 (Wojcieszyce) Droga Krzyżowa

16.30 (Wojcieszyce) + Emilia, Witold Kieżuń

17.30 (Różanki) Droga Krzyżowa

18.00 (Różanki)

            

Sobota 24 lutego    

17.00 (Zdroisko) -

18.00 (Różanki)  -

 

 Niedziela 25 lutego

7.00 (Różanki) – za parafian

8.15 (Rybakowo) + Wiesław Baryła

9.15 ( Santoczno) -

10.30 (Wojcieszyce) + Helena Sinkowska, s. Maria-Marta i zm. z rodz.

11.45 (Różanki ) O Boże Bł. Dla członkiń Róży św. Maksymiliana

 

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)