Czytania i komentarze na niedzielę

CZYTANIA I KOMENTARZE NA I Niedzielę Wielkiego Postu 18.02.2018   www.rozankiparafia.pl.tl

(Rdz 9, 8-15)     Tak rzekł Bóg do Noego i do jego synów: «Oto Ja zawieram przymierze z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie; z wszelką istotą żywą, która jest z wami: z ptactwem, ze zwierzętami domowymi i polnymi, jakie są przy was, ze wszystkimi, które wyszły z arki, z wszelkim zwierzęciem na ziemi. Zawieram z wami przymierze, tak iż nigdy już nie zostanie zgładzona wodami potopu żadna istota żywa i już nigdy nie będzie potopu niszczącego ziemię».

Po czym Bóg dodał: «A to jest znak przymierza, które Ja zawieram z wami i każdą istotą żywą, jaka jest z wami, na wieczne czasy: Łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między Mną a ziemią. A gdy rozciągnę obłoki nad ziemią i gdy ukaże się ten łuk na obłokach, wtedy wspomnę na moje przymierze, które zawarłem z wami i z wszelką istotą żywą, z każdym człowiekiem; i nie będzie już nigdy wód potopu na zniszczenie żadnego istnienia».

Definicja „przymierza” mówi, że to swoista umowa zawarta pomiędzy co najmniej dwiema stronami, w której każda ze stron deklaruje się zachować jakieś zobowiązania względem trony przeciwnej.

Przymierze zawarte między Bogiem a ludźmi ( w tym przypadku przedstawicielami ludzi jest Noe i jego synowie- ale też -jak możemy doczytać - z wami i z waszym potomstwem, które po was będzie ) nakłada na każdą ze stron powinność , ale równocześnie daje możliwość zerwania umowy, jeśli jedna ze stron nie dotrzyma warunków .

Bóg doskonale wiedział, że człowiek – nie raz- złamie swe przyrzeczenia względem Niego, a jednak ..wchodzi w taki układ, i co ważniejsze- nie wycofuje się ze swoich zobowiązań – mimo niejednokrotnego podeptania przez człowieka Bożych Praw ..

Bo kocha. A miłość ..cierpliwa jest ?  

 (1 P 3, 18-22)   Najdrożsi:
Chrystus raz jeden umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić; zabity wprawdzie na ciele, ale powołany do życia przez Ducha. W Nim poszedł ogłosić zbawienie nawet duchom zamkniętym w więzieniu, niegdyś nieposłusznym, gdy za dni Noego cierpliwość Boża naczekiwała, a budowana była arka, w której niewielu, to jest osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę.

Teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga – dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. On jest po prawicy Bożej, gdyż poszedł do nieba, gdzie poddani Mu zostali aniołowie i Władze, i Moce...
.

 

Ważny „fragment” dotyczący chrztu:  

zobowiązanie dobrego sumienia względem Boga .

Jeśli wziąć na poważnie ten fragment, to łatwiej zrozumieć niechęć kapłanów do udzielania chrztu w sytuacjach, kiedy „gołym okiem” widać, że dziecko jest chowane w atmosferze życia bez Boga, bez sakramentów, bez wartości Dekalogu . Wszak to w dużej mierze wychowanie właśnie kształtuje nasze sumienie. I może dlatego taka duża dysproporcja pomiędzy ilością ludzi ochrzczonych – a ilością ludzi z dobrym (czyt. „wrażliwym” ) sumieniem.  

(Mk 1, 12-15) Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: "Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!".

W miniona środę ..ze szczyptą popiołu „wyszliśmy na pustynię”. Na 40 dni .. Nie da się pewnie uciec na Saharę , by doświadczyć fizycznie owej przestrzeni pustyni , ale jeśli ze swego „normalnego” toku życia, jego szybkiego pędu – coś „na chwilę” odstawisz..( Facebooka ? Gry komputerowe?.. codzienne piwo ..wulgaryzmy..itd) to już stworzysz w sobie namiastkę owej „pustyni serca” w której – wbrew pozorom – można zobaczyć , poczuć , doświadczyć czegoś więcej niż do tej pory ? Sprawdź ?

 

Szczęść Boże na tą chwilę - dla Ciebie , który właśnie na tą stronę wszedłeś :)